Clip chơi Flappy Bird đập phá đồ vô cùng hài

Cảnh chơi game của bô lão điên tiết gặp phải trò Flappy birds cực hài

Coi không cười không phải là người… cực hài

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s